Δικαιολογητικα για Τακτοποιηση αυθαιρετωνΕκδιδεται απο ΔΗΜΟΣ


Διαδικασία & Δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρέτων

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή σε ΚΕΠ του Δήμου από 01.10.2011 έως τις 30.11.2011 φάκελο με τα εξής:
 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 εις διπλούν
 3. Τελευταία δήλωση του Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή
 4. Τεχνική έκθεση μηχανικού
 5. Φωτογραφίες του ακινήτου
 6. Αντίγραφα στελέχους οικοδομικής άδειας, τοπογραφικού διαγράμματος, κάτοψη και τομή (Στην περίπτωση μη ύπαρξης οικοδομικής άδειας υποβάλλονται σχέδια αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης)
 7. Απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με σημειωμένη τη θέση ακινήτου
 8. Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα
 9. Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής
 10. Παράβολο ύψους 500€ / 1000€ / 2000€ / 4000€ / 6000€ ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση του αυθαιρέτου το οποίο και συμψηφίζεται με το πρόστιμο που θα προκύψει
 11. Επίσης ανάλογα με το αν η αυθαίρετη κατασκευή έχει εκτελεσθεί σε :
  • - κτίρια κατοικίας και τουριστικά καταλύματα απαιτείται δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση
  • - κτίρια κοινωφελούς χρήσης απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας, πρόταση ενισχύσεων αν απαιτούνται και αντισεισμικό έλεγχο
 12. Έντυπο υπολογισμού προστίμου


Από τα δικαιολογητικά η αίτηση, το παράβολο και το έντυπο υπολογισμού προστίμου πρέπει να κατατεθούν έως τις 30.11.2011 ενώ τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την υποβολή των προηγούμενων δικαιολογητικών.